Blog Online psihijatar

Usluge psihijatra putem interneta

Psihoterapija

Psihoterapija predstavlja način lečenja psihičkih smetnji, stanja i poremećaja gde se neophodna pomoć pruža putem verbalne i emocionalne komunikacije. Osnovni terapijski instrument u psihoterapiji je reč, odnosno verbalna komunikacija i interakcija između terapeuta i klijenta. Svakako, psihoterapija je mnogo više od same komunikacije. Suštinu psihoterapijskog procesa čine brojne psihoterapijske tehnike, procedure i metode koje se primenjuju od strane stručnjaka sa ciljem da se pruži neophodna pomoć.

Psihoterapija se može primeniti kod svih osoba koje imaju smetnje psihološke prirode i koje su motivisane da putem psihoterapije svoje smetnje uklone ili ublaže. Psihoterapija se primenjuje i kod osoba koje ne ispoljavaju jasne psihičke smetnje, a u cilju poboljšanja kvaliteta života, savladavanja svakodnevnih životnih problema i radi potpunijeg razvoja ljudskih potencijala. Psihoterapija u širem smislu predstavlja konstantan rad na sebi uz pomoć i podršku stručnjaka.

Psihoterapija je veoma rasprostranjen metod lečenja u savremenoj psihijatriji sa vrlo širokim područjem primene. Može biti korisna u lečenju većine problema sa mentalnim zdravljem, ali se najčešće primenjuje kod anksioznih i paničnih stanja, nesanice, akutnog i hroničnog stresa, opsesivnih misli i prinudnih radnji, depresivnih stanja, fobija, hipohondrije, emocionalnih smetnji, partnerskih problema, zloupotrebe i zavisnosti od alkohola.

Svrha psihoterapije je ublažavanje ili otklanjanje psihičkih smetnji, korekcija neprilagođenog ponašanja i uspostavljanje adekvatnijeg funkcionisanja ličnosti. Praktični ciljevi su rasterećenje od napetosti, suzbijanje straha, osećanja krivice, agresivnosti i življenja pod stresom, regulacija sna, osposobljavanje za rešavanje životnih problema, sticanje sigurnosti, jačanje samopouzdanja.

Postoji veliki broj psihoterapijskih pravaca (modaliteta) od kojih svaki ima svoj specifičan pristup i teorijsku osnovu. Neki od značajnijih su suportivna psihoterapija, kognitivno bihejvioralna psihoterapija, psihoanaliza, Geštalt terapija, transakciona analiza, integrativna psihoterapija, itd. Psihoterapija se može sprovoditi individualno ili grupno. Standardna dužina psihoterapijske seanse je od 45 do 60 minuta. Obično se sprovodi jednom ili dva puta nedeljno ili svake druge nedelje. Dužina celokupne terapije zavisi od niza faktora kao što su vrsta problema, podrška koju klijent ima u svojoj okolini, kvalitet odnosa između klijenta i terapeuta, itd.

Za uspeh psihoterapijskog tretmana od presudnog značaja je rad sa kvalifikovanim stručnjakom. Psihijatri tokom specijalizacije stiču neophodna znanja i veštine za obavljanje psihoterapije, kako individualne, tako i porodične i grupne. Psihoterapiju pored psihijatara mogu sprovoditi i klinički orijentisani psiholozi koji su završili adekvatnu edukaciju iz psihoterapije. Nažalost, nije retkost da se i nekvalifikovane osobe predstavljaju kao terapeuti i nude psihološku pomoć. Neophodno je zakonsko rešenje koje bi uredilo oblast psihoterapije, pre svega zbog neadekvatnog lečenja i čestih zloupotreba.

Online psihoterapija

U savremenoj eri internet komunikacija, psihoterapija putem interneta predstavlja efikasan tretman sa gotovo identičnim rezultatima kao psihoterapija sprovedena u direktnom kontaktu sa terapeutom. Brojne studije potvrđuju efikasnost online psihoterapije, posebno u tretmanu anksioznih i depresivnih stanja.

Online psihoterapija predstavlja vid pružanja usluga na daljinu. Bilo da ste iz zemlje ili inostranstva, možete iz udobnosti vašeg doma i uz punu privatnost zakazati online termin i obaviti razgovor sa psihijatrom. Nisu neophodni odlasci kod lekara ili putovanja ukoliko ste iz drugog mesta, izbegavaju se zakazivanja, čekanja i gužve, uz istovremenu uštedu vremena i novca. Takođe, veća je i fleksibilnost u pogledu zakazivanja termina (u popodnevnim i večernjim satima, vikendom itd.).

Tehnički preduslovi neophodni za sprovođenje online psihoterapije su internet veza i neki od uređaja kao što su laptop, tablet ili mobilni telefon. Komunikacija se može sprovoditi u chat, audio ili video modu putem Skype-a, Messenger-a ili neke druge aplikacije.

Dr Ivan Mladenović, specijalista psihijatar